Historiek

Op 17 augustus 2010  werd onze vereniging Turnclub De zeester vzw erkend door de GymFed onder stamnummer 754.
Dit was het moment waarop we ons beperkt aanbod konden realiseren van toestelturnen jongens (vroeger AGH) en demodames in het seizoen 2010-2011.
We telden toen 42 leden, iets wat stelselmatig steeg tot 173 in het seizoen 2014-2015.

Snel bleek dat er heel wat vaart en ondernemingszin zat in onze vereniging want ons aanbod telt na 5 jaar reeds 11 verschillende groepen.
Daaronder zit onze G-Gym en wij zijn de enige Oostendse turnclub die dit aanbod heeft. Met deze groep hebben wij in 2011 de toegankelijkheidsprijs van de Stad Oostende gewonnen.

Op wedstrijdvlak hebben we in ons korte reeds tal van medailles behaald op provinciaal-,Vlaams, Belgisch – en internationaal niveau zowel op het instappers-, B- en A-niveau.
Vanaf 2015 bieden we ook Acro(batische gymnastiek) aan en ook daar willen we op termijn medailles behalen.

In ons vijfjarig bestaan hebben we naast de jaarlijkse clubkampioenschappen ook steeds een turn- en dansshow ingericht vanaf 2012.
In 2011 hadden we een gastoptreden bij Sirene Middelkerke omdat we toen nog te klein waren om een volledig feest uit te bouwen.
We zullen dus in 2016 naast een hopelijk succesvol turn-en dansjaar en wedstrijdseizoen ons lustrum vieren op 4 juni 2016.

Ook mocht onze vereniging reeds optredens verzorgen bij Telindus Oostende en op het Feest van de sport ingericht door de Stad Oostende.
Iets wat we zullen proberen jaarlijks te onderhouden en uit te breiden.

Verder streven we er naar om al onze lesgevers een (turn-of dans)technisch diploma te laten behalen.
Hiervoor volgen ze ,naast opleidingen georganiseerd door de GymFed ook opleidingen van de Vlaamse trainnersschool.

Omdat we een vereniging willen zijn voor de kinderen, gaan we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden.
Wij kijken dus alvast met veel plezier en goede moed uit de toekomst en naar meer.

Overzicht nieuwsbrieven 2011 - 2015